BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN LED

Bảng báo giá đèn led đa dạng đủ chủng loại, danh sách sản phẩm liên quan sẽ được cập nhật thường xuyên.

Quý Khách có thể tìm kiếm sản phẩm đèn led theo ý muốn thông qua bảng báo giá này.

Các sản phẩm đèn led bao gồm:

✓ĐÈN CHÓA  NHÀ XƯỞNG
✓ĐÈN PHA NHÀ XƯỞNG                            
✓ĐÈN CAO ÁP                                              
✓ĐÈN RỌI DƯỚI NƯỚC                             
✓ĐÈN PHA
✓TĂNG PHÔ ĐÈN
✓BÓNG LED NẾN KIỂU
✓BÓNG LED KIỂU
✓BÓNG NẾN LED SIÊU SÁNG 
✓BÓNG Ớt + CHANH TRONG – CHANH ĐỤC
✓BÓNG 4U
✓BÓNG CHÉN
✓BÓNG GHIM BẮP
✓BÓNG NẤM
✓ĐÈN NGỦ
✓ĐÈN BÀN HỌC SINH 
✓VỢT BẮT MUỖI
✓ĐÈN PIN LED
✓ĐÈN ĐỘI ĐẦU
✓ĐÈN CHỚP LED
✓KHIỂN LED DÁN  –  DÙNG ĐỆN 12V 
✓CHỚP ỐNG LED
✓ĐÈN ỐP TRẦN
✓ĐÈN TUÝP
✓ĐÈN LED SAO BĂNG
✓ĐÈN LED THANH

Và nhiều loại đèn led khác.

Thông tin chi tiết sản phẩm và hình ảnh minh họa kèm theo chúng tôi sẽ sớm cập nhật cho Quý Khách.

BẢNG GIÁ ĐÈN LED CHI TIẾT:

No TÊN CÁC MẶT HÀNG MÃ SỐ ĐVT GIÁ
  ĐÈN ĐĨA ĐUÔI
1 Đèn Đĩa Đuôi E27 – 36w 001 Cái 169,000
2 Đèn Đĩa Đuôi E27 – 20W 002 Cái 127,000
3 Đèn Đĩa Đuôi E27 – 30W 002 Cái 157,000
4 ĐÈN CHÓA NHÀ XƯỞNG – LOẠI 1
5 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 30w 003 Cái 195,000
6 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 40w Cái 245,000
7 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 50w Cái 270,000
8 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 70w Cái 310,000
9 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 100w Cái 345,000
10 ĐÈN CHÓA NHÀ XƯỞNG – THƯỜNG
11 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 50w 003 Cái 210,000
12 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 70w Cái 270,000
13 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 100w Cái 310,000
14 Đèn Chóa Nhà Xưởng – 150w Cái 400,000
15 ĐÈN PHA NHÀ XƯỞNG
16 Đèn Pha Nhà Xưởng – 1 led – 50w 004 Cái 1,250,000
17 Đèn Pha Nhà Xưởng – 1 led – 100w Cái 1,650,000
18 Đèn Pha Nhà Xưởng – 3 led – 150w 005 Cái 2,099,000
19 Đèn Pha Nhà Xưởng – 4 led – 200w Cái 2,799,000
20 ĐÈN CAO ÁP
21 Đèn Cao Áp 28w 011 Cái 1,200,000
22 Đèn Cao Áp 56w Cái 1,850,000
23 Đèn Cao Áp 98w Cái 2,600,000
24 Đèn Cao Áp 126w Cái 3,190,000
25 ĐÈN RỌI DƯỚI NƯỚC
26 Đèn Rọi Dưới Nước – 12w (1 màu) 027 Cái 510,000
27 Đèn Rọi Dưới Nước – 12w (7màu) Cái 545,000
28 ĐÈN PHA LED MỎNG      
29 Đèn Pha Led 10w Trắng – Vàng – Mỏng 026 Cái 98,000
30 Đèn Pha Led 20w Trắng – Vàng – Mỏng Cái 152,000
31 Đèn Pha Led 30w Trắng – Vàng – Mỏng Cái 180,000
32 Đèn Pha Led 50w Trắng – Vàng – Mỏng Cái 200,000
33 Đèn Pha Led 100w Trắng – Vàng – Mỏng Cái 349,000
34 ĐÈN PHA TRẮNG + VÀNG (LOẠI 1)
35 Đèn Pha Led 10w Trắng – Vàng 025 Cái 88,000
36 Đèn Pha Led 20w Trắng – Vàng Cái 140,000
37 Đèn Pha Led 30w Trắng – Vàng Cái 165,000
38 Đèn Pha Led 50w Trắng – Vàng Cái 190,000
39 Đèn Pha Led 70w – 1 led Trắng – Vàng 024 Cái 349,000
40 Đèn Pha Led 100w – 2 led Trắng – Vàng 023 Cái 549,000
41 Đèn Pha Led 150w – 3 led Trắng – Vàng 022 Cái 840,000
42 Đèn Pha Led 200w – 4 led Trắng – Vàng 021 Cái 950,000
43 ĐÈN PHA LED – TRẮNG + VÀNG – CAO CẤP
44 Đèn Pha Led 10w Trắng – Vàng (Cao cấp) Cao cấp Cái 115,000
45 Đèn Pha Led 20w Trắng – Vàng (Cao cấp) Cao cấp Cái 189,000
46 Đèn Pha Led 30w Trắng – Vàng (Cao cấp) Cao cấp Cái 255,000
47 Đèn Pha Led 50w Trắng – Vàng (Cao cấp) Cao cấp Cái 310,000
48 Đèn Pha Led 100w Trắng – Vàng (Cao cấp) Cao cấp Cái 650,000
49 ĐÈN PHA LED LÁ + DƯƠNG + ĐỎ – LOẠI 1
50 Đèn Pha Led 10w – Lá + Dương + Đỏ   Cái 107,000
51 Đèn Pha Led 20w – Lá + Dương + Đỏ   Cái 175,000
52 Đèn Pha Led 30w – Lá + Dương + Đỏ   Cái 200,000
53 Đèn Pha Led 50w – Lá + Dương + Đỏ   Cái 270,000
54 Đèn Pha Led 100w – 2 led Lá + Dương + Đỏ   Cái 470,000
55 Đèn Pha Led 150w – 3 led Lá + Dương + Đỏ   Cái 999,000
56 Đèn Pha Led 200w – 4 led Lá + Dương + Đỏ   Cái 1,250,000
57 ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU – LOẠI 1
58 Đèn Pha Led 10w – Đổi màu   Cái 153,000
59 Đèn Pha Led 20w – Đổi màu   Cái 210,000
60 Đèn Pha Led 30w – Đổi màu   Cái 310,000
61 Đèn Pha Led 50w – Đổi màu   Cái 380,000
62 Đèn Pha Led 100w – Đổi màu   Cái 680,000
63 Đèn Pha Led 150w – Đổi màu   Cái 1,400,000
64 Đèn Pha Led 200w – Đổi màu   Cái 1,800,000
65 BÓNG ĐÈN PHA LED CÁC MÀU
66 Bóng Đèn Pha Led 10w – Trắng + Vàng   Cái 57,000
67 Bóng Đèn Pha Led 10w – Lá + Dương + Đỏ   Cái 75,000
68 Bóng Đèn Pha Led 20w – Trắng + Vàng   Cái 65,000
69 Bóng Đèn Pha Led 20w – Lá + Dương + Đỏ   Cái 85,000
70 Bóng Đèn Pha Led 30w – Trắng + Vàng   Cái 75,000
71 Bóng Đèn Pha Led 30w – Lá + Dương + Đỏ   Cái 95,000
72 Bóng Đèn Pha Led 50w – Trắng + Vàng   Cái 85,000
73 Bóng Đèn Pha Led 50w – Lá + Dương + Đỏ   Cái 115,000
74 Bóng Đèn Pha Led 70w – Trắng + Vàng   Cái 115,000
75 Bóng Đèn Pha Led 100w – Trắng + Vàng   Cái 125,000
76 BÓNG ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU
77 Bóng Đèn Pha Led 10w – Đổi màu 926 Cái 75,000
78 Bóng Đèn Pha Led 20w – Đổi màu Cái 115,000
79 Bóng Đèn Pha Led 30w – Đổi màu Cái 129,000
80 Bóng Đèn Pha Led 50w – Đổi màu Cái 180,000
81 TĂNG PHÔ ĐÈN PHA LED ĐỔI MÀU
82 Tăng Phô Đèn Pha Led 10w – Đổi màu 924 Cái 105,000
83 Tăng Phô Đèn Pha Led 20w – Đổi màu Cái 149,000
84 Tăng Phô Đèn Pha Led 30w – Đổi màu Cái 190,000
85 Tăng Phô Đèn Pha Led 50w – Đổi màu Cái 225,000
86 TĂNG PHÔ ĐÈN PHA LED
87 Tăng Phô Đèn Pha Led 10w 924 Cái 63,000
88 Tăng Phô Đèn Pha Led 20w Cái 72,000
89 Tăng Phô Đèn Pha Led 30w Cái 93,000
90 Tăng Phô Đèn Pha Led 50w Cái 103,000
91 Tăng Phô Đèn Pha Led 70w Cái 180,000
92 Tăng Phô Đèn Pha Led 100w Cái 229,000
93 BÓNG LED NẾN KIỂU
94 Bóng Nến Kiểu 3w – E14 041 Cái 54,000
95 Bóng Nến Kiểu 3w – E27 042 Cái 54,000
96 Bóng Nến Kiểu 3w – E14 043 Cái 54,000
97 BÓNG 3W LED – E12 – E14 – E27
98 Bóng 3w – Trắng + Vàng 044-045-046 047-048 Cái 41,500
99 Bóng 3w – Lá + Dương + Đỏ Cái 42,000
100 Bóng 3w – 7 màu Cái 47,000
101 BÓNG LED KIỂU
102 Bóng led Kiểu 3w – E14 049 Cái 56,000
103 Bóng led Kiểu 3w – E14 050 Cái 65,000
104 Bóng led Kiểu 3w – E14 051 Cái 65,000
105 Bóng Ớt Lớn Siêu sáng 3w 052 Cái 41,500
106 Bóng Ớt Lớn thường Cái 22,000
107 Bóng Nến Kiểu 3w – E14 053 Cái  
108 Bóng Nến Kiểu 3w – E14 054 Cái  
109 Bóng Nến Kiểu 3w – E14 055 Cái  
110 Bóng Dùng Pin Sạc 10w 056 Cái 115,000
111 BÓNG LED SIÊU SÁNG MÃ 300
112 Bóng Led – 12w 300 Cái 60,000
113 Bóng Led – 15w Cái 62,000
114 Bóng Led – 18w Cái 65,000
115 Bóng Led – 20w Cái 68,000
116 Bóng Led – 24w Cái 87,000
117 Bóng Led – 36w Cái 89,000
118 Bóng Led – 50w Cái 119,000
119 BÓNG LED SIÊU SÁNG MÃ 301 – TO
120 Bóng Led Siêu Sáng 3w – E27 (Lớn) 301 Cái 23,000
121 Bóng Led Siêu Sáng 5w – E27 (Lớn) Cái 43,500
122 Bóng Led Siêu Sáng 7w – E27 (Lớn) Cái 46,500
123 Bóng Led Siêu Sáng 9w – E27 (Lớn) Cái 52,000
124 Bóng Led Siêu Sáng 12w – E27 (Lớn) Cái 60,000
125 BÓNG LED SIÊU SÁNG MÃ 301 – NHỎ
126 Bóng Led Siêu Sáng 3w – E27 (Nhỏ) 301 Cái 18,000
127 Bóng Led Siêu Sáng 5w – E27 (Nhỏ) Cái 23,000
128 Bóng Led Siêu Sáng 7w – E27 (Nhỏ) Cái 41,000
129 Bóng Led Siêu Sáng 9w – E27 (Nhỏ) Cái 42,500
130 Bóng Led Siêu Sáng 12w – E27 (Nhỏ) Cái 44,500
131 Bóng Led Siêu Sáng 15w – E27 (Nhỏ) Cái 46,500
132 BÓNG NẾN LED SIÊU SÁNG
133 Bóng Nến Led Siêu Sáng 4w – E14 302 Cái 54,000
134 Bóng Nến Led Siêu Sáng 3w – E27 304 Cái 46,500
138 Bóng Nến Led Siêu Sáng 3w – E14 308 Cái 47,000
139 Bóng U Led Siêu Sáng 3w – E27 309 Cái 62,000
140 Bóng U Led Siêu Sáng 5w – E27 Cái 66,000
141 Bóng U Led Siêu Sáng 7w – E27 Cái 73,000
142 Bóng U Led Siêu Sáng 12w – E27 Cái 77,000
143 Bóng U Led Siêu Sáng 24w – E27 Cái 103,000
144 Bóng Led Siêu Sáng 3w (Nhôm) 310 Cái 54,500
145 Bóng Led Siêu Sáng 5w (Nhôm) Cái 60,000
146 Bóng Led Siêu Sáng 7w (Nhôm) Cái 70,000
149 Bóng Led Ốp Trần 12w 328 Cái 60,000
150 Bóng Led Ốp Trần 20w Cái 69,000
151 Bóng led âm ốp trần 12w 329 Cái 66,000
152 Bóng led âm ốp trần 18w Cái 77,000
155 BÓNG Ớt + CHANH TRONG – CHANH ĐỤC
156 Ớt Vỉ Nhỏ – Lá, Trắng, Vàng, Đỏ   Cái 8,000
157 Ớt Led Lớn – E12 – E14 – E27 – Đui Gài   Cái 22,000
158 Ớt Led Lớn – Đổi màu + E12 + E14 + E27 + Gài   Cái 40,000
159 Chanh Led Trong – Các màu – E27 – Đui Gài   Cái 20,000
160 Chanh Led Trong – Siêu Sáng   Cái 43,000
161 Chanh Đổi Màu – E27 + Đui Gài   Cái 40,000
162 Chanh 6 Led Đục – E27 + Đui Gài   Cái 10,000
163 BÓNG 4U – LOẠI 1
164 Bóng Đèn 4U – 55w – 65w (Loại 1) 108 Cái 70,000
165 BÓNG CHÉN 3W + COB LED – LOẠI 1
166 Bóng 3w – Ghim Trắng + Vàng (COB) 110 Cái 52,000
167 Bóng 3w – Ghim Trắng + Vàng (Thường) 111 Cái 43,000
168 Bóng 3w – Ghim Trắng + Vàng (loại I) Cái 44,000
169 Bóng 3w – Ghim – Lá, Dương, Đỏ (loại I) Cái 45,000
170 Bóng 3w – E27 Trắng + Vàng 112 Cái 44,000
171 BÓNG GHIM BẮP – G4 – 3W LED – NHỎ
172 Ghim 3W bắp – Trắng + Vàng (220V) 220V Cái 44,500
173 Ghim 3W bắp – Lá, Dương, Đỏ (220V) 220V Cái 47,000
174 Ghim 3W bắp – Trắng + Vàng (12V) 12V Cái 47,000
175 BÓNG NẤM 5W LED DÙNG ĐIỆN 12V
176 Bóng Nấm Led Kẹp Bình 12V – 5w 113 Cái 53,500
177 Bóng Nấm Led Kẹp Bình 12V – 7w Cái 60,500
178 Bóng Nấm Led Kẹp Bình 12V – 9w Cái 62,500
179 Bóng Nấm Led Kẹp Bình 12V – 12w Cái 65,500
180 Bóng xoắn Kẹp Bình 12V – 13w Cái 50,000
181 Bóng xoắn Kẹp Bình 12V – 18w Cái 52,000
182 BÓNG CHÉN 3W LED
183 Bóng 3w – Ghim Trắng + Vàng (COB) 116 Cái 53,500
184 Bóng 3w – Ghim Trắng + Vàng (COB) 117 Cái 53,500
185 Đèn dùng Năng Lượng Mặt Trời 118 Cái 112,000
186 Đầu Ghim Bóng Chén (Đui bóng ghim) 907 Cái 5,000
187 ĐÈN NGỦ
188 Ngủ Táo – Cảm Ứng 352 Cái 22,000
189 Ngủ Nấm – Cảm Ứng 353 Cái 40,000
190 Ngủ Nấm – Công Tắc Cái 40,000
191 Ngủ Cá Led 354 Cái 20,000
192 Ngủ Cá chép – sao mới   Cái 24,000
193 Ngủ Ốc Sên Led 355 Cái 40,000
194 Ngủ Thỏ Tròn 356 Cái 40,000
195 Ngủ Nhà Led 357 Cái 41,000
196 Ngủ Bông Sen Đổi Màu – Sen Nháy 358 Cái 22,000
197 Ngủ Bông Sen Thường Cái 10,000
198 Ngủ Con Bọ – Công Tắc 359 Cái 24,000
199 Ngủ Ly – Công Tắc 360 Cái 40,300
200 Ngủ Chiếc Lá – Công Tắc 361 Cái 24,000
201 Ngủ QuảTrứng (Gà) – Cảm Ứng 362 Cái 41,300
202 Ngủ Thỏ Màu – Cảm Ứng 363 Cái 40,000
203 Ngủ Bupbe Led 364 Cái 24,000
204 Ngủ Hình – Cảm Ứng 365 Cái 41,500
205 Ngủ Hình – Công Tắc Cái 41,000
206 Ngủ Hình – Chuyển 7 Màu Cái 46,000
207 Ngủ Bắp – Cảm Ứng 381 Cái 40,500
208 Ngủ Dầu Led 382 Cái 40,500
209 Ngủ 1w Gartim – Loại 1 383 Cái 18,000
210 ĐÈN BÀN HỌC SINH
211 Đèn Bàn có chóa đui E27 – Dimmer 384 Cái 67,000
212 Đèn Bàn có chóa đui E27 – Công Tắc 385 Cái 66,000
213 Đèn Bàn có Đồng Hồ 702 Cái 112,000
214 Đèn Bàn Led Phone 6001 Cái 89,000
215 Đèn Bàn Led Công Tắc Cảm Ứng 6002 Cái 97,000
216 Đèn Bàn Led Iphone – chỉnh bằng Dimmer 6003 Cái 109,500
217 Đèn Bàn Led Phone 666 Cái 89,000
218 VỢT BẮT MUỖI
219 Vợt Bắt Muỗi 811-814 Cái  
220 Vợt Bắt Muỗi 806 Cái  
221 ĐÈN PIN LED
222 Đèn Pin Led 770 – 1 + 15 bóng 770 Cái 94,000
223 Đèn Pin Led 8730 – 1 + 16 bóng 8730 Cái 75,000
224 Đèn Pin Led 6635B Siêu sáng 6635 Cái 82,000
225 Đèn Pin Led 6622 – 1 + 16 bóng Siêu sáng 6622 Cái 72,500
226 Đèn Pin Led 910 – 1 bóng 910 Cái 53,500
227 Đèn Pin Led 9002 – 1 bóng Siêu sáng 9002 Cái 73,000
228 Đèn Pin Led 9005 – 1 bóng 9005 Cái 54,500
229 Đèn Pin Led 9007 – 1 bóng 9007 Cái 64,500
230 Đèn Pin Led 2307 – 1 bóng dùng 2 Pin tiểu 2307 Cái 43,500
231 Đèn Pin Led 8862 – 1 bóng Siêu sáng 8862 Cái 59,500
232 Quạt + Đèn Sạc Năng Lượng – 7729 7729 Cái 157,000
233 Quạt + Đèn Sạc Năng Lượng – 6629 6629 Cái 149,000
234 Quạt + Đèn Sạc Năng Lượng (HẾT HÀNG) 686 Cái  
235 Đèn Pin Led 9067 – 1 + 8 bóng 9067 Cái 64,000
236 Đèn Pin Led 838 – 1 + 3 led 838 Cái 55,000
237 Đèn Pin Led 8005 – Siêu sáng – Có zoom 8005 Cái 135,000
238 Đèn Pin Led 798 – Siêu sáng (Năng Lượng) 7498 Cái 125,000
239 Đèn Pin Led 9070 – 1 + 10 bóng Siêu sáng 9070 Cái 72,000
240 Đèn Pin Led 9094 – 1 + 4 bóng 9094 Cái 60,000
241 Đèn Pin Led 8915 – 1 bóng 8915 Cái 52,000
242 Đèn Pin Led 9087A – 1 + 6 bóng 9087A Cái 59,000
243 Đèn Pin Led 9035 – 1 + 12 bóng 9035 Cái 74,500
244 Đèn Pin Led 9092 – 1 + 8 bóng 9092 Cái 60,000
245 Đèn Pin Led 8847 – 1 bóng Siêu sáng 8847 Cái 62,500
246 Đèn Pin Led 8847 – 1 bóng Thường 8847 Cái 58,500
247 Đèn Pin Led 9093 – 1 + 6 bóng 9093 Cái 57,000
248 Đèn Pin Led 7988 (Có soi tiền) 7988 Cái 55,500
249 Đèn Pin Led 7988 – 1 (Không soi tiền) 7988 Cái 55,000
250 Đèn Pin Led 8828 (dùng pin tiểu) 8828 Cái 45,500
251 Đèn rút lên sáng G85 G85 Cái 95,000
252 ĐÈN ĐỘI ĐẦU
253 Đội Đầu Led A1 – A2 – L203 – L71 – 1w L71-A1-L203 Cái 72,000
254 Đội Đầu Led 744 – 1 bóng Siêu sáng 744 Cái 75,500
255 Đội Đầu Led D81 – 8W (Màu lính) D81 Cái 108,000
256 Đội Đầu Led 777A – 1 bóng Siêu sáng 777A Cái 72,000
257 Đội Đầu Led A91 – pin – 1 bóng Siêu sáng A91-92 Cái 52,500
258 Đội Đầu Led A92 – pin – 1 bóng Thường A91-92 Cái 50,000
259 Đội Đầu Led 8080 – 1 bóng Siêu sáng 8080 Cái 71,000
260 Đội Đầu Led 2301 – 1 bóng Siêu sáng 2301 Cái 48,000
261 Đội Đầu Led D71 – A1 – A2 – 3w A1- A2 Cái 85,000
262 Đội Đầu Led D203 – 3W hàng ASIA D203 Cái 77,000
263 Đội Đầu Led D95 (Siêu sáng 5w – 8w ) D95 Cái 88,000
264 Đội Đầu Led D95 (Cao cấp ) D95 Cái 91,000
265 Đội Đầu Led 6188 – 1 bóng Siêu sáng – 3 pin 6188 Cái 51,000
266 Đội Đầu Led 6188 – 1 bóng dùng 3 pin tiểu 6188 Cái 47,500
267 Đội Đầu Led 5151 – 2 bóng Siêu sáng – 3 pin 5151 Cái 53,000
268 Đội Đầu Led 773 – 1 bóng Siêu sáng 773 Cái 66,500
269 Đội Đầu Led 015 – 1 bóng 015 Cái 66,500
270 PHỤ KIỆN ĐÈN PIN + ĐÈN ĐỘI ĐẦU
271 Pin Sạc ( 4200 mAh – 4.2v ) màu Đỏ 905 Cái 46,000
272 Pin Sạc ( 4200 mAh – 4.2v ) màu Xanh Cái 49,500
273 Cục Sạc gắn pin ngoài 909 Cái 51,000
274 Pin Đội Đầu 203 Loại 1 910 Cái 59,000
275 Cục Sạc đầu To và đầu Nhỏ 921 Cái 42,500
276 ĐÈN CHỚP LED
277 Chớp Led bóng Ớt kiểu – Đủ màu   Bộ 43,500
278 Chớp Led – Đủ màu + Vàng + Đỏ + Dương   Bộ 40,800
279 Chớp Led Trắng + Lá   Bộ 42,000
280 Chớp Led màu Tím + Hồng + vàng nhạt   Bộ 43,500
281 Chớp Tiêu Đủ màu + Các màu – bóng nhỏ   Bộ 23,000
282 Chớp led một bóng sáng lên 7 màu dài 7m Bộ 55,000
283 Chớp dùng Pin tiểu – 2 Pin tiểu   Bộ 43,000
284 Chớp dùng Pin tiểu – 3 Pin tiểu   Bộ 46,000
285 CHỚP LED KHÔNG NHÁY – DÂY 8M
286 Chớp Led ko Nháy – Lá, D, Đỏ,TR dây 8m Bộ 43,900
287 Chớp Led ko Nháy – Tím, Hồng,Vàng nhạt dây 8m Bộ 44,500
288 CHỚP LED KHÔNG NHÁY – DÂY 5M
289 Chớp Led ko Nháy – Lá, D, Đỏ, V,TR dây 5m Bộ 41,500
290 Chớp Led ko Nháy – Tím, Hồng (dài 5m) dây 5m Bộ 42,000
291 LED DÁN 3528 + 5050 – 5M – DÙNG ĐỆN 12V
292 Led Dán 3528 Các màu (1cuộn = 5m)   Cuộn 85,000
293 Led Dán 3528 Đủ màu (1cuộn = 5m)   Cuộn 94,000
294 Led Dán 5050 Các màu (1cuộn = 5m)   Cuộn 116,000
295 Led Dán 5050 Đủ màu (1cuộn = 5m)   Cuộn 124,000
301 KHIỂN LED DÁN – DÙNG ĐỆN 12V
302 Khiển Led Dán loại 6A Khiển được 5m 902 Khiển 49,000
303 Khiển Led Dán loại 10A khiển được 10m Khiển 65,000
304 Khiển Led Dán loại 30A khiển được 30m 903 Khiển 210,000
305 CHỚP ỐNG LED 5050 – 2835 – 3014 – 100M
306 Ống 5050-220v – 60 led (TR+V+D 100m) 5050 Cuộn 1,230,000
307 Ống 5050-220v – 60 led (lá+đỏ 100m) 5050 Cuộn 1,230,000
308 Ống 5050-220v – 60 led /1m – Đủ màu 100m) 5050 Cuộn 1,280,000
309 Ống 3014-220v – 120 led (TR+V+D 100m) 3014 Cuộn 1,240,000
310 Ống 3014-220v – 120 led ( lá+đỏ 100m) 3014 Cuộn 1,240,000
311 Ống 3014-220v – 120 led – Đủ màu (100m) 3014 Cuộn 1,290,000
312 Ống 5050-220v (7 màu 4 dây 100m) 5050 Cuộn 2,450,000
313 Ống 2835 – 156 led – 2 đường bóng (100m) 2835 Cuộn 1,990,000
314 Ống 5050 – 60 Led – Màu Tím (100m) 5050 Cuộn 1,650,000
315 ĐẦU DÂY ỐNG 5050 + 3014 + 2835
316 Đầu dây ống 5050 – 3014 + 2 chân ghim 901 Cái 16,000
317 Đầu dây ống 2835 hai chân ghim 901 Cái 43,000
318 2 chân ghim ống led 5050 – 3528 – 3014 908 Cái 5,000
319 4 chân ghim ống led 5050 – 7 màu 908 Cái 12,000
320 ĐIỀU KHIỂN NHÁY ỐNG 5050-3014 – LỚN + NHỎ
321 Khiển Ống Led – 5050 – 3014 – 50m 910 Cái 49,000
322 Khiển Ống 5050 – 7 màu 4 chân ghim 920 Cái 67,000
323 Khiển Nháy Ống 5050-7 màu (Remote)   Bộ 249,000
324 Khiển Nháy Ống – 1200w (mái chỉnh chớp lớn)   Bộ 125,000
325 Khiển Nháy Ống – 2000w (mái chỉnh chớp lớn)   Bộ 180,000
326 ĐÈN ỐP TRẦN NỔI LED – TRÒN 701 – LOẠI 1
327 Đèn Ốp Trần Nổi – 6w – Loại 1 701 Cái 89,000
328 Đèn Ốp Trần Nổi – 12w – Loại 1 Cái 102,000
329 Đèn Ốp Trần Nổi – 18w – Loại 1 Cái 119,000
330 Đèn Ốp Trần Nổi – 24w – Loại 1 Cái 175,000
331 ĐÈN ỐP TRẦN NỔI LED – VUÔNG
332 Đèn Ốp Trần Nổi – 6w 702 Cái 90,000
333 Đèn Ốp Trần Nổi – 12w Cái 110,000
334 Đèn Ốp Trần Nổi – 18w Cái 125,000
335 Đèn Ốp Trần Nổi – 24w Cái 180,000
336 ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN MỎNG LED – LOẠI 1
337 Đèn Âm Trần – 3w – Loại 1 703 Cái 56,500
338 Đèn Âm Trần – 4w – loại 1 Cái 59,000
339 Đèn Âm Trần – 6w – loại 1 Cái 62,000
340 Đèn Âm Trần – 9w – loại 1 Cái 73,000
341 Đèn Âm Trần – 12w – loại 1 Cái 78,000
342 Đèn Âm Trần – 15w – loại 1 Cái 95,000
343 Đèn Âm Trần – 18w – loại 1 Cái 100,000
344 Tai Đèn Âm Trần Mỏng Tròn + Vuông Cái 5,000
345 ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN MỎNG LED – LOẠI 2
346 Đèn Âm Trần – 4w – loại 2 703 Cái 57,000
347 Đèn Âm Trần – 6w – loại 2 Cái 58,500
348 Đèn Âm Trần – 9w – loại 2 Cái 70,000
349 Đèn Âm Trần – 12w – loại 2 Cái 76,000
350 Đèn Âm Trần – 18w – loại 2 Cái 90,000
351 ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG MỎNG LED – LOẠI 1
352 Đèn Âm Trần – 4w vuông 704 Cái 58,000
353 Đèn Âm Trần – 6w vuông Cái 59,500
354 Đèn Âm Trần – 9w vuông Cái 74,000
355 Đèn Âm Trần – 12w vuông Cái 79,000
356 ĐÈN ỐP TRẦN LED
357 Đèn Ốp Trần Nổi – 8w 705 Cái 110,000
358 Đèn Ốp Trần Nổi – 11w Cái 110,000
359 Đèn Ốp Trần Nổi Vuông – 12w 706-707 Cái 110,000
360 ĐÈN ÂM TRẦN LED
361 Đèn Âm Trần 7w 708 Cái 100,000
362 Đèn Âm Trần 12w Cái 115,000
363 ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN MỎNG LED ( 3 MÀU)
364 Đèn Âm Trần 4w – Tròn – Mỏng – 3 Màu   Cái 82,000
365 Đèn Âm Trần 6w – Tròn – Mỏng – 3 Màu   Cái 90,000
366 Đèn Âm Trần 6w – Vuông – Mỏng – 3 Màu   Cái 90,000
367 Đèn Âm Trần 9w – Tròn – Mỏng – 3 Màu   Cái 104,000
368 ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN MỎNG LED – 3 D + KiỂU
369 Đèn Lon Âm trần – 7w 709 Cái 97,000
370 Đèn Âm Trần 3w – Tròn – Mỏng (Kiểu) 710 Cái 63,000
371 Đèn Âm Trần 6w – Tròn – Mỏng (Kiểu) Cái 77,000
372 Đèn Âm Trần 6w – Tròn – Mỏng (3D)   Cái 79,000
373 ĐÈN ÂM TRẦN LED MẶT KIẾNG + MẶT ĐỤC
374 Đèn Âm Trần 3 led = 3w Mặt kiếng 711 Cái 51,000
375 Đèn Âm Trần 5 led = 5w Mặt kiếng 712 Cái 68,000
376 Đèn Âm Trần 7 led = 7w Mặt kiếng 713 Cái 71,000
377 Đèn Âm Trần 7 led = 7w Mặt kiếng (Loại 1) Cái 74,000
378 Đèn Âm Trần 9 led = 9w Mặt kiếng 714 Cái 99,000
379 Đèn Âm Trần 12led = 12w Mặt kiếng 715 Cái 103,000
380 TĂNG PHÔ ĐÈN ÂM TRẦN
381 Tăng phô Âm Trần 3w (Nhựa) 923 Cái 21,000
382 Tăng phô Âm Trần 5w – 7w Cái 42,000
383 Tăng phô Âm Trần 9w – 12w – Có IC Cái 49,000
384 Tăng phô Âm Trần mỏng 4w – 6w – Có IC 922 Cái 44,000
385 Tăng phô Âm Trần mỏng 9w – 12w – Có IC Cái 50,000
386 Tăng phô Âm Trần mỏng 15w – 18w – Có IC Cái 58,000
387 Tăng phô Âm Trần mỏng 24w – Có IC Cái 61,000
388 ĐÈN ÂM TRẦN KIỂU
389 Đèn Lon Âm Trần Mặt Kiểu 5w Trắng + Vàng 716-717
718-719
Cái 61,000
390 Đèn Lon Âm Trần Mặt Kiểu 5w – 3 màu Cái 65,000
391 Đèn Lon Âm Trần Mặt Kiểu 5w – 7 màu Cái 69,000
392 Đèn Lon Nổi Ốp Trần 12w 725 Cái 170,000
393 ĐÈN ÂM TRẦN LON LED – COB MỚI – LOẠI 1
394 Đèn Lon Âm Trần 3W led – COB 726 Cái 72,000
395 Đèn Lon Âm Trần 7W led – COB 726 Cái 93,000
396 ĐÈN ÂM TRẦN LON LED KIỂU ĐỦ CÁC MÀU – LOẠI 1
397 Đèn Lon Âm Trần 5 led = 5w – Loại 1 727 Cái 86,000
398 Đèn Lon Âm Trần 7 led = 7w – Loại 1 728 Cái 92,000
399 Đèn Lon Âm Trần 3 led = 3W – Loại 1 729 Cái 80,000
400 Đèn Lon Âm Trần 3 led = 3W – Mặt Đen 730 Cái 80,000
401 Đèn Lon Âm Trần 3 led = 3W – X.Dương 731 Cái 80,000
402 Đèn Lon Âm Trần 3 led = 3W – Mặt Hồng 732 Cái 80,000
403 Đèn Lon Âm Trần 3 led = 3W – Mặt Tím 733 Cái 80,000
404 Đèn Lon Âm Trần 3 led = 3W – Mặt Vàng 734 Cái 80,000
405 ĐÈN THANH RAY LED – COB – LOẠI 1
406 Đèn Thanh Ray 10W led – COB 751 Cái 190,000
407 Đèn Thanh Ray 20W led – COB 752 Cái 265,000
408 ĐÈN THANH RAY LED – LOẠI 1
409 Đèn Thanh Ray 3 led = 3w – Vỏ Đen 752 Cái 94,000
410 Đèn Thanh Ray 7 led = 7w – Vỏ Đen 753 Cái 117,000
411 Đèn Thanh Ray 3 led = 3w – Vỏ Kẻ 754 Cái 100,000
412 Đèn Thanh Ray 7 led = 7w – Vỏ Kẻ 755 Cái 125,000
413 Nối Đầu Máng Thanh Ray 756 Cái 47,000
414 Máng Đèn Thanh Ray – Loại 1m 757 Thanh 62,000
415 ĐÈN RỌI TRANH LED – LOẠI 1
416 Đèn Rọi Tranh 3w – Vỏ Kẻ 771-772-773 Cái 100,000
417 Đèn Rọi Tranh 3w – Vỏ Đen 774-775-776 Cái 94,000
418 Đèn Rọi Tranh 7w – Vỏ Kẻ 777-778-779 Cái 125,000
419 Đèn Rọi Tranh 7w – Vỏ Đen 780-781-782 Cái 117,000
420 ĐÈN CẦU QUAY SÂN KHẤU – LOẠI LỚN
421 Đèn Cầu Led 7 màu – Loại 1 (L011) 501 Cái 325,000
422 Đèn Cầu Led 7 màu – Loại Cao Cấp ASIA Cái 340,000
423 Đèn Cầu Led 7 màu – Loại 2 Cái 245,000
424 Đèn Cầu Led 7 màu USB – Loại 1 502 Cái 315,000
425 Đèn Cầu Led 7 màu USB – Loại 2 Cái 249,000
426 Đèn Cầu Led 7 màu – Loại Cao Cấp ASIA Cái 340,000
427 Đèn Cầu Led 7 màu – Ko Màn Hình 503 Cái 205,000
428 ĐÈN CHIẾU TIA LASZE
429 Đèn Chiếu Sân Khấu 150w – LM108 504 Cái 3,650,000
430 Đèn Chiếu Tia Lasze – 2 mắt – KOO2 505 Cái 1,250,000
431 Đèn Chiếu Tia lasze – M016-IV 506 Cái 1,000,000
432 Đèn Chiếu Sân Khấu 1 led – LP008 507 Cái 290,000
433 Đèn Chiếu Tia Lasze – S09RG – Chấm Bi 508 Cái 295,000
434 Đèn Chiếu Tia Lasze – S09B – 6 Hình Cái 330,000
435 Đèn Chiếu Tia Lasze – S09D – 12 Hình Cái 349,000
436 Đèn Chiếu Tia Lasze – S09E – 20 Hình Cái 360,000
437 Nguồn Đèn Chiếu Tia Lasze Nguồn Cái 69,000
438 Đèn Chiếu Tia Lasze – (Hết hàng) 510 Cái  
439 Đèn Cầu Led Quay – Thường (Loại I ) 511 Cái 59,000
440 Đèn Cầu Led Quay – Cảm Ứng Cái 69,000
441 Đèn Đĩa Quay 10 Chế độ tự động 520 Cái 89,000
442 Đèn Sân Khấu – Quay đầu tự động 522 Cái 1,580,000
443 ĐÈN CẦU QUAY SÂN KHẤU LOẠI NHỎ
444 Đèn đĩa quay bông hồng Mới Cái 91,000
445 Đèn Bông Sen có Chân 541 Cái 82,000
446 Đèn Đĩa Quay có Quả Bóng trên đầu 542 Cái 88,000
447 Đèn Đĩa Quay có Bông Sen trên đầu 543 Cái 89,000
448 Đèn Bông Sen có Chân 543 Cái 89,000
449 Đèn Đĩa Quay có quả cầu trên đầu (D2) 544 Cái 124,000
450 Đèn Led Quay 545 Cái 109,000
451 Đèn Quay có chân 546 Cái 99,000
452 Đèn Led Quay 547 Cái  
453 Đèn Quay có chân 548 Cái 95,000
454 Đèn có đĩa quay 548 Cái 115,000
455 Đèn Led Quay (D14) 549 Cái 97,000
456 Đèn Led Quay (D3) 550 Cái 97,000
457 Đèn Led Quay (D1) 551 Cái 122,000
458 Đèn Led Quay (D6) 552 Cái 108,000
459 Đèn Led Quay (Niệm phật) 553 Cái 160,000
460 Đèn Led Quay (Niệm phật) 554 Cái 157,000
461 Đèn Led bông sen một màu 554 Cái 83,000
462 Đèn Led bông sen 7 màu 554 Cái 85,000
463 Đèn Led bông sen 1 màu (ASIA) 555 Cái 69,000
464 Đèn Led bông sen 7 màu (ASIA) 555 Cái 72,000
465 BÚT THỬ ĐIỆN
466 Bút Thử Điện Số – Đỏ, Đen (1hộp 20 cây) 602 Cái 22,000
467 Bút Thử Điện Số (1hộp 20 cây) 603 Cái 46,500
468 Bút Đồng – Loại rẻ (1hộp 12 cây) 604 Cái 5,000
469 Bút Phi (1hộp 25 cây) 605 Cái 8,000
470 Bút Thử Điện – Loại 1 (1hộp 25 cây) 606-607 Cái 10,000
471 ĐÈN TUÝP T8 – 0,6m – 1,2m NGUYÊN BỘ MÁNG LIỀN
472 Đèn Tuýp Led T8 – 0,6m (10w) Nguyên bộ   Bộ 80,000
473 Đèn Tuýp Led T8 – 1,2m (16w )Thanh lý 50%   Bộ 84,000
474 Đèn Tuýp Led T8 – 1,2m (18w) Nguyên bộ 622 Bộ 94,000
475 Đèn Tuýp Led T8 – 1,2m (21w) Nguyên bộ   Bộ 104,000
476 BÓNG TUÝP T8 – 0,6m – 1,2M – BÓNG KHÔNG
477 Bóng Đèn Tuýp Led T8 – 0,6m (10w)   Bóng 79,000
478 Bóng Đèn Tuýp Led T8 – 0,6m (10w)Thủy Tinh Loại 1 Bóng 63,000
479 Bóng Đèn Tuýp Led T8 – 0,6m (9w) Thủy Tinh Thường Bóng 58,000
480 Bóng Đèn Tuýp Led T8 – 1,2m (18w)Thủy Tinh   Bóng 67,000
481 Bóng Đèn Tuýp Led T8 – 1,2m (20w)Thủy Tinh 20W Bóng 70,000
482 Bóng Đèn Tuýp Led T8 – 1,2m (18w) 623 Bóng 89,000
483 Bóng Đèn Tuýp Led T8 – 1,2m (21w)   Bóng 101,000
484 MÁNG ĐÈN TUÝP T8 – 0,6m – 1,2m
485 Máng Đèn Tuýp T8 – 1,2m (Loại 1) 624 Máng 49,500
486 Máng Đèn Tuýp T8 – 1,2m (Loại 2) Máng 47,500
487 Máng Đèn Tuýp đôi T8 – 1,2m ( mánq đôi ) Máng  
488 Máng Đèn Tuýp Siêu Mỏng T8 – 0,6m Máng 45,000
489 Bát Đèn T8 – 0,6- 1,2M   Cái 8,000
490 ĐÈN LED SAO BĂNG – MÃ 625
491 Sao Băng 0,6m 625 Cái 59,000
492 Sao Băng 0,8m Cái 62,500
493 Sao Băng 1m Cái 66,000
494 ĐÈN LED THANH
498 Led Thanh 5630 Lá + Dương + Đỏ (72 bóng) 627 Thanh 45,000
499 Led Thanh 5050 Trắng + Vàng (72 bóng) 628 Thanh 47,800
500 Led Thanh 5050 Đủ màu Thanh 55,500
507 BÓNG LED 1W – 3W – MÃ 106
508 Bóng Led 1w Trắng Vàng 927 Cái 5,000
509 Bóng Led 1w Lá + Dương Đỏ Cái 6,000
510 Bóng Led 2w Lá + Dương đỏ Cái 16,000
511 Bóng Led 2w – 3w Trắng Vàng Cái 16,000
512 HÀNG MỚI
513 Bóng Led cúp điện tự động sáng 7w   Bóng 74,000
514 Bóng Led cúp điện tự động sáng 9w   Bóng 80,000
515 Bóng Led cúp điện tự động sáng 12w   Bóng 88,000
516 Bóng Led cảm ứng – dùng cho cầu thang 7w   Bóng 86,000
517 Đèn cầu quay phun nước   bộ  
518 Chớp lưới   Cái 220,000

 

© Bảnquyền thuộc về: phukiencamera.top. Cấm sao chép bảng giá dưới mọi hình thức.

Bạn quan tâm tới sản phẩm đèn led loại nào xin vui lòng inbox với nhân viên hỗ trợ online hoặc gọi theo hotline của chúng tôi để hỗ trợ nhé.

ArrowBảng báo giá lắp nguồn tổng 5V, 12V, 24V tất cả các dòng từ 1A đến 43A

 

Ngủ Ly – Công Tắc

 

Main Menu