• Đèn Led Nhà Xưởng – 150w – Loại Thường

  Đèn Led Nhà Xưởng – 150w – Loại Thường được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, đèn cao áp Halogen, Metal Halide, và Sodium, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng, bóng đèn led được dự báo sẽ là tương lai của chiếu sáng trên thế giới.

  400.000 620.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Đèn Led Nhà Xưởng – 100w – Loại 1

  Bóng đèn led siêu sáng được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng

  345.000 425.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Đèn Led Nhà Xưởng – 100w – Loại thường

  Đèn Led Nhà Xưởng – 100w – Loại thường được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, đèn cao áp Halogen, Metal Halide, và Sodium, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng, bóng đèn led được dự báo sẽ là tương lai của chiếu sáng trên thế giới.

  310.000 420.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Đèn Led Nhà Xưởng – 70w – Loại 1

  Bóng đèn led siêu sáng được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng bóng đèn led được dự báo sẽ là tương lai của chiếu sáng trên thế giới.

  310.000 420.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Đèn Led Nhà Xưởng – 70w – Loại thường

  Đèn Led Nhà Xưởng – 70w – Loại thường được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, đèn cao áp Halogen, Metal Halide, và Sodium, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng, bóng đèn led được dự báo sẽ là tương lai của chiếu sáng trên thế giới.

  270.000 320.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Đèn Led Nhà Xưởng – 50w – Loại 1

  Bóng đèn led siêu sáng được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng

  270.000 360.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Đèn Led Nhà Xưởng – 40w – Loại 1

  Bóng đèn led siêu sáng được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng bóng đèn led được dự báo sẽ là tương lai của chiếu sáng trên thế giới.

  245.000 305.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Đèn Led Nhà Xưởng – 50w – Loại Thường

  Đèn Led Nhà Xưởng – 50w – Loại Thường được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, đèn cao áp Halogen, Metal Halide, và Sodium, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng, bóng đèn led được dự báo sẽ là tương lai của chiếu sáng trên thế giới.

  210.000 300.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Đèn Led Nhà Xưởng – 30w – Loại 1

  Đèn Led Nhà Xưởng – 30w – Loại 1 được sử dụng để thay thế cho các loại bóng compact hay bóng đèn sợi đốt, đèn cao áp Halogen, Metal Halide, và Sodium, với những ưu điểm nổi bật của công nghệ LED siêu sáng, bóng đèn led được dự báo sẽ là tương lai của chiếu sáng trên thế giới.

  195.000 245.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao

Main Menu