• Nguồn tổng 12V-1.25A

  Nâng cấp nguồn tổng 12V-1A lên nguồn tổng 12V-1.25A. Nguồn tổng 12V-1.25A có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED….

  49.000 57.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-10A (Loại lớn)

  Nguồn tổng 12V-10A (Loại lớn) có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống từ 5 – 8 camera

  140.000 255.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-10A (Loại nhỏ)

  Nguồn tổng 12V-10A có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống từ 5 – 8 camera

  130.000 225.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-12A

  Nguồn tổng 12V-12A có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 12 Camera

  150.000 210.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-15A

  Nguồn tổng 12V-15A có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 12 Camera

  160.000 230.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-17A

  Nguồn tổng 12V-17A có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 12 Camera

  170.000 250.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-20A (Có quạt)

  Nguồn tổng 12V-20A (Có quạt) có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 16 Camera

  210.000 275.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-20A (Không quạt)

  Nguồn tổng 12V-20A (Không quạt) có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 16 Camera

  180.000 279.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-25A (Có quạt)

  Nguồn tổng 12V-25A (Có quạt) có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 20 Camera

  249.000 289.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-2A

  Nguồn tổng 12V-2A có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 2 Camera.

  59.000 61.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-3.2A

  Nguồn tổng 12V-3.2A là phiên bản nâng cấp hơn nguồn tổng 12V-3A 1 ít về Amp, có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 4 Camera.

  89.000 109.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao
 • Nguồn tổng 12V-30A (Có quạt) loại tốt

  Nguồn tổng 12V-30A (Có quạt) có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED…. Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 20 Camera

  260.000 325.000 
  Được xếp hạng 0 5 sao

Main Menu